Giả Làm Ảo Thuật Gia Chuốc Thuốc Mê Để Hiếp Dâm

views

Thanh niên giả làm ảo thuật gia đến nhà các em gái và cho các em ăn thử món đồ ảo thuật mục đích là chuốc thuốc mê để hiếp dâm, sau đó tất cả đều chìm vào giấc ngủ, thanh thiên thoải mái ra sức hiếp dâm mà các em không thể nào kháng cự được, tất cả đều chìm vào ảo mộng kèm sung sướng ở đời thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *