Em Nhân Viên Dễ Dãi Chiều Khách

views

Cô ấy là một nhân viên ở một tiệm bán quần áo nam, khi khách hàng thử đồ và em nhân viên dễ dãi có nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng nam về việc thử đồ. Nhưng với bản tính dễ dãi của mình, cô ấy đã bị rất nhiều khách hàng nam địt và dường như cô ấy đã quen với điều đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *