Dắt Em Gái Họ Vào Hotel Để Làm Chuyện Người Lớn

views

Trong lúc đi chơi tôi đã dắt em gái họ vào Hotel để làm chuyện người lớn, tội dụ dỗ em mãi e mới chịu vào với tôi, vì nhu cầu của e và tôi rất cao nên vừa vào phòng chúng tôi đã lột sạch đồ của nhau và sợ soạn nhau cho đến khi chịu không nổi nữa tôi đè em ra địt…….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *